<تحصن سفید یکشنبه ۱ خرداد ۸۴

فانوس هم به نشانه همگامی با تحصن خبنگاران؛ و همچنین پاسداشت تمامی زندانیان اهل قلم امروز یکشنبه سفید منتشر می‌شود.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

شورای سردبیری فانوس :: May 22, 2005 :: سیاست

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/33

نظرات شما: