<متن نامه خانواده اکبر گنجی به ديده بان حقوق بشر سه شنبه ۷ تیر ۸۴

سازمان ديده بان حقوق بشر!
سازمان گزارشگران بدون مرز!
سازمان عفو بين الملل!

سلامتي و جان آقاي اكبر گنجي ، روزنامه نگار و نويسنده ايراني جدا در خطر است .همين هشدار كوتاه بايد نشان دهد كه نويسنذگان اين نامه ـ اعضاي خانواده آقاي گنجي ـ چرا نگرانند و ناچار شده اند براي نجات جان ايشان به شما متوسل شوند.

واقعيت اين است كه آقاي اكبر گنجي كه پنج سال و چند ماه پيش به دليل شركت در كنفرانسي درشهر برلين ،با اتهام اقدام عليه امنيت كشور و در واقع به خاطر افشاي بخش هايي از ماجراي قتل هاي زنجيره اي نويسندگان و روشنفكران ايراني ، به شش سال حبس محكوم شده بود ، مدتهاست كه از بيماري وخيم تنفسي و آلرژي مزمن رنج مي برد . به رغم تأييد بيماري ايشان از سوي پزشكان متخصص (تصوير اسناد آن در پيوست آمده است)و نياز به معالجات لازم ،مقامات قضايي به انحاي مختلف از اين كار ممانعت كرده اند؛ تا حدي كه آقاي گنجي براي برخورداري از اين حق مسلم و پيش پا افتاده انساني ـ يعني حفظ سلامتي خود ـ ناچار شده است با اعتصاب غذا و در واقع با به خطر انداختن جانش ، كاري كند تا صاحبان قدرت در ايران وادار شوند دست كم قوانيني را كه خود وضع كرده اند ، بدون تبعيض به مورد اجرا گذارند.

مقامات ايراني ابتدا در برابر فشارهاي داخلي و خارجي ، و با توجه به نياز مبرم به بهره برداري هاي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري ايران ، به ا ين كار تن دادند؛ اما در ميانه معالجات ، و پيش از آنكه اقدامات پزشكي در مدت يك هفته اي كه ايشان در مرخصي بود به سرانجام برسد ، با تعرض به حريم خانواده و ارعاب آنان ، او را دوباره به زندان افكندند .اين بار او را بر خلاف مقررات به زندان انفرادي برده و ممنوع الملاقات اعلام كردند.آقاي گنجي نيزچنانچه قبلا اعلام كرده بود با ورود به زندان از تاريخ شنبه 21/3/84 مجددا دست به اعتصاب غذا زده ، از پيش عواقب آن را متوجه صاحبان قدرت در ايران كرده است .در ملاقاتي كه اخيرا و پس از تلاش فراوان صورت گرفت ، مشاهده شد وزن ايشان كه قبل از اولين اعتصاب غذا 77 كيلوگرم بود ، ظرف 32 روز به 60 كيلوگرم رسيده و حال عمومي وي و بيماري تنفسي اش به شدت نگران كننده است. همچنين وي از هواخوري، روزنامه و تلفن نيز محروم است.
مقامات دادستاني تهران عليرغم تكذيب اعتصاب غذاي گنجي در مصاحبه هاي خود،به طرق مختلف آن را تأييد مي كنند ؛ از جمله :

آقاي سالاركيا ـ معاون دادستان تهران در امور زندان ها ـ اعلام نموده است كه : طبق ماده 161 آيين نامه داخلي سازمان زندان ها اعتصاب غذا تخلف است و جرم محسوب مي شود و بر اساس ماده 169 همين آيين نامه ، براي اين افراد از سوي شوراي انضباطي زندان تنبيهات انضباطي در نظر گرقته شده است. از اين تنبيهات براي گنجي انتقال به سوييت ـ كه منظور همان زندان انفرادي است ـ و ممنوعيت ملاقات مقرر شده است .از سوي ديگر ، علي اكبريساقي ـ رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور ـ در خصوص اعتصاب غذاي برخي زندانيان گفت كه اين مسأله تنها شامل حال اكبر گنجي و ناصر زرافشان بوده است و خواسته هاي آنها قضايي است و اين افراد عمدتا احكام خود را قبول ندارند.

با ادامه اين وضع و سرسختي مقامات سياسي براي تن ندادن به حق انساني پيش پا افتاده اي چون دسترسي زنداني به تسهيلات درماني ، بيم آن مي رود كه جان آقاي گنجي در معرض خطر جدي باشد .

متاسفانه استناد به مقررات داخلي و قوانين بين المللي از جمله ميثاق حقوق سياسي و مدني ـ كه ايران سي سال پيش به آن پيوسته ـ و توسل به نهادهاي داخلي چاره گشا نبوده است .اكنون با اطلاع مراتب به آن كميسيون و شكايت عليه مقامات ايراني ،خواهان اعمال ترتيبات لازم در جهت واداشتن مقامات مربوطه در ايران براي پايان دادن به تضييع حقوق انساني آقاي گنجي و برخورداري وي از تسهيلات درماني و نهايتا نجات جان ايشان هستيم كه با اعتصاب غذاي ناگزير، در معرض خطر جدي قرار دارد.

با تقديم احترام
خانواده آقاي گنجي

رونوشت:
- رسانه هاي عمومي

نقل از گويا
در همين زمينه:
پاسخ همسر گنجی به جوابيه دادسرای عمومی و انقلاب تهران

شورای سردبیری فانوس :: June 28, 2005 :: حقوق بشر

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/88

نظرات شما:

اکبر گنجی تو تنها نیستی ما انتقام خواهیم گرفت % قلبآ متآسفیم از این همه ظلم وبیعدالتی. وجای شما خالیست که با افشاگری هایت خواب از چشمان ظالمان بربایی. زنده باد آزادی زنده باد گنجی وگنجی ها

نوشته شده توسط : حکمت در روز ۱۴ تیر ۱۳۸۴، ۲:۰۳ صبح