<بيدار شو جمعه ۱۰ تیر ۸۴

هی! بيدار شو، از کابوس بيا بيرون. انتخابات رياست جمهوری هنوز انجام نشده. ما که رأی نداديم! همه‌ی اين اخبار کابوس بود. آبی به صورتت بزن، بعد جدی به ماجرا نگاه کن. هنوز کو تا انتخابات؟
رييس مجلس ايران هنوز به بلژيک نرفته و آبرو ريزی نکرده، راستش را بخواهی او در سفر موفقيت‌آميزش! حتماً با رييس مجلس سنای بلژيک که خانم بسيار محترمی ا‌ست، مثل آدميزاد دست می‌دهد، سر ميز ناهار به ميزبان نمی‌گويد چه بنوشد، چه بپوشد. مهمانی ناهار لغو نمی‌شود. و اين هيئت ايرانی در بروکسل نان بلژيکی و ماست ترکی نمی‌خورد.

«رئیس مجلس بلژیک ضیاف ناهار را به این دلیل لغو کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواستند پرهیز خود از نوشیدن الکل را به میزبان هم تحمیل کنند. از سوی دیگر، رئیس مجلس سنای بلژیک، که یک زن است نیز قرار خود برای ملاقات با حداد عادل را به علت امتناع قانونگذاران جمهوری اسلامی از دست دادن با زنان لغو کرد.» کابوس ديده‌ای، و اين کابوس کمی ادامه دارد، هنوز کمی مانده تا تمام شود.
راستی باور کرده‌اي؟ يعنی اين جماعت بر کشور و مردم ايران حکم می‌رانند؟ باور نکن، فقط کمی صبر کن تا اين قافله نيز بگذرد. "نادر رفت و بر نگشت."

عباس معروفی :: July 01, 2005 :: سیاست

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/93

نظرات شما: