<دو فراخوان شنبه ۱۵ مرداد ۸۴

شورای سردبیری فانوس همه‌ی دوست‌داران گنجی و طرفداران "آزادی" بیان و اندیشه را به نامِ "حقوق بشر" به امضای نامه‌ی گنجی دعوت می‌کند.

برای امضای این نامه به اینجا مراجعه کنید.

شب همبستگی برای اکبر گنجی در برلين

ایرانیان آزادی خواه
اکبر گنجی روزنامه نگار ايرانی به‌دنبال شرکت در کنفرانس برلين، به خاطر دفاع از حقوق بشر و افشای عاملان و آمران قتل‌های زنجيره‌ای بيش از پنج سال است که در زندان به‌سر می‌برد و در حال حاضر در اعتراض به وضيعت اسف بار زندان و خواست آزادی بدون قيد وشرط به اعتصاب غذا دست زده است.

با گذشت بيش از پنجاه و پنج روز از اعتصاب غدای او هنوز از طرف مقامات قضايی هيچگونه نشانی که گويای انعطاف در مقابل درخواست‌های به‌حق او باشد به چشم نمی‌خورد و اين در حالی است که اين نويسنده مبارز به خاطر بحرانی شدن وضيعت جسمانی‌اش در حال حاضر در بيمارستان بستری است و در خطر مرگ قرار گرفته است. در صورت ادامه اين شرايط ما به‌زودی شاهد از دست دادن اين انديشمند دگر انديش خواهيم بود.
با توجه به اين‌که راه دستيابی به مردم سالاری از طريق دفاع از حقوق فردی، اجتماعی شهروندان می‌گذرد و با در نظر گرفتن اين نکته که مورد گنجی يکی از روشن ترين موارد نقض حقوق بشر است، دفاع از حقوق مدنی اکبرگنجی دفاع از حقوق بشر و مبارزه برای حصول دموکراسی‌ست.
ما همصدا با همسر و فرزندان اکبر گنجی که خواستار کمک مجامع بين المللی برای آزادی اين آزاده در بند شده‌اند، روز جمعه دوازدهم اوت 2005، ساعت 8 شب مقابل خانه فرهنگ‌های جهان گرد هم می‌آييم، و همبستگی خودمان را با اين روزنامه نگار شجاع اعلام می‌کنيم و خواهان آزادی بی قيد شرط او می‌شويم و با افروختن شمع‌هايمان خاموش نشدن شمع جان و انديشه اين انسان آزاده را پاس می‌داريم و بدين‌وسيله نشانی می‌گذاريم تا ساکنان تاريک‌خانه اشباح بدانند که نور شعله‌ای که اکبرگنجی به محفل‌های سياه آنان انداخته است خاموش شدنی نيست.
دفتر هماهنگی برای دفاع از اکبر گنجی _ برلين

شورای سردبیری فانوس :: August 06, 2005 :: حقوق بشر

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/134

نظرات شما: