<خبري از قيصر امين پور چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۸۴


رحيم مخكوك

شنيديم كه قيصر امين پور بيمار است. البته سابقهی اين بيماري به قبل برمي‏گردد اما در هر صورت وضع جسمي او مساعد نيست. خواستم مطلبي در معرفي او بنويسم. نه وقت اجازه داد و نه اين كار را لازم ديدم و نه خود را در حدي دانستم كه به اين كار اقدام كنم. از نظر من كه افتخار حضور در محضر استاد راهر چند لحظاتي كوتاه داشته‏ام او بيش از اين كه شاعر باشد، عارفي است كه با تواضعش و دانشش انسان را به خود جذب مي‎كند و در كلامش و شعرش لطافتي هست كه بعيد است آن را بشنوي و اشك بر گونه‏هايت جاري نشود.

فانوس و فانوسيان همه براي سلامتي او دعا مي‏كنند و از خوانندگان نيز استدعا دارند كه چون‏اين كنند. هر چند كه من يكي مي‏دانم اين جسم براي آن روح بزرگ ...

هيچ گزافه نيست اگر بگوييم او اكنون بيش از همهی ما در سلامت است. براي همهی ما و او دعا مي‎كنيم.

شورای سردبیری فانوس :: April 27, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/144

نظرات شما: