<اران ديگر سه شنبه ۳۰ فروردین ۸۴


سام الدين ضيائی

                    به رضا سيد حسينی

در شهر من اران

طاعون حقارت

نسل بزرگی‌ها را کشته‌ست.

طاعون زدگان

به فردا اعتماد ندارند و

می‌گويند از ما گذشته‌ست.

در شهر من اران

مهربانی همچنان بی مصرف افتاده‌ست

و طاعون زدگان

پرنده و پرواز را از ياد برده‌اند.

نجات‌دهنده،در قفس مرده‌ست

و هر کس

در تکاپوی نجات خود قفس می‌سازد.

در شهر من اران

کسی به رفتن نمی‌انديشد.

همه می‌خواهند برسند

و مرزها،

                     ـــ همه ‌ـــ

بسته‌ست!

در شهر من اران

آدم‌های بزرگ

                     ـــ در تنهايی ـــ

به مرگ می‌رسند.

هيچ چيز عوض نمی‌شود

و

هيچ کس

به عوض شدن فکر نمی‌کند.

در شهر من اران

نمايش هر شب سينماها

همان نمايش شب قبل است،

                     ـــ البته کوتاه‌تر .

تماشاگران

از حرف‌های جدی خوششان نمی‌آيد

و ابليس

در معبد ملاء

برای « يک شبه»‌ها هورا می‌کشد

                                                          هورا!

                                                                     هورا!

                                                                                 هورا!

در شهر من اران

آدم‌ها از همه چيز می‌گويند

                             جز طاعون

شورای سردبیری فانوس :: April 19, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/151

مطالب دیگر در زمینه فانوس قديم

روز معلم - نگاشته شده در یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۸۴ به قلم:: شورای سردبیری فانوس
به یاد اکبر گنجی - نگاشته شده در یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۸۴ به قلم:: شورای سردبیری فانوس
وظیفه ی امروز اپوزیسیون در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری - نگاشته شده در پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۸۴ به قلم:: شورای سردبیری فانوس
خبري از قيصر امين پور - نگاشته شده در چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۸۴ به قلم:: شورای سردبیری فانوس
با قرآن - نگاشته شده در جمعه ۲ اردیبهشت ۸۴ به قلم:: شورای سردبیری فانوس

نظرات شما: