< زبان آدمى یکشنبه ۲۱ فروردین ۸۴


رحيم مخكوك

اگر در يك كشور خارجى مشكلى داشتيد و كسى به شما نزديك شد و جمله‌اى بر زبان راند:

- اگر آن قدر قشنگ حرف زد كه نخواستيد جمله‌اش تمام شود، بدانيد كه ايتاليايى است.

- اگر فكر كرديد دارد شما را دعوا مى‌كند بدانيد آلمانى است.

- اگر فكر كرديد دهاتى است، بدانيد فرانسوى است.

- اگر احساس كرديد انگليسى‌اش خيلى خوب است و به او حسوديتان شد، بدانيد انگليسى است.

- اگر هيچ احساسى به شما دست نداد بدانيد سوئدى است.

- اگر فكر كرديد با يك جوات خراب معرفت جنوب شهر صحبت مى‌كنيد، شك نكنيد كه آمريكايى است.

- اگر آن قدر با هيجان حرف زد كه ياد گاوبازى افتاديد بدانيد اسپانيايى است.

- اگر يك كلمه هم نفهميديد چه مى‌گويد، ژاپنى است.

- اگر احساس كرديد موقع حرف زدن دارد التماس مى‌كند و احتمالا دنبال مادرش مى‌گردد، هندى است.

- اگر فكر كرديد دارد براى شما تاريخ قديم را تعريف مى‌كند، بدانيد يونانى است.

- اگر احساس كرديد موقع حرف زدن دارد جان مى‌كند بدانيد روس است.

- اگر احساس كرديد دارد شما را موعظه مى‌كند بدانيد دارد لاتين حرف مى‌زند.

- اگر چشمانش بادامى بود، بدانيد كه خيلى دوست دارد به شما كمك كند و دارد حداكثر تلاش خود را مى كند اما شك نكنيد كه در اين كار موفق نخواهد شد.

- اگر فكر كرديد دارد برايتان قرآن مى‌خواند بدانيد عرب است.

- اگر مطمئن بوديد دارد سرتان كلاه مى‌گذارد مى‌توانيد به او بگوييد سلام هم‌وطن! ;-)

- اگر يك كلمه حرف راست نگفت طورى كه خودش هم فهميد كه شما هم فهميده‌ايد دروغ مى گويد مطمئن باشيد كه قاضى مرتضوى است.

- اگر حرف‌هاى خوشگل زد ولى كارى نكرد و با لب‌خندش شما را كشت بدانيد خاتمى است.

- اگر توى سرتان دنبال چراغ گشت و يك طناب حلقوى دستش بود دقيقا اندازه‌ى گردنتان مى‌توانيد مزه‌ى داروى مصلحت نظام را از او بپرسيد.

- اگر از تروريسم صحبت كرد بوش است.

- اگر همان حرف‌هاى قبلى را زد فقط جاى ترور گفت جهاد، بن‌لادن است.

- اگر احساس كرديد حرف‌هايش بر دلتان مى‌نشيند و برق صداقت را نيز در چشمانش ديديد به سرعت با او ازدواج كنيد (البته قبل از آن جنسيت طرف را بپرسيد، ضررى ندارد)

- اگر قيافه‌اش به تدريج وحشت‌ناك شد، آن قدر كه آرزوى مرگ كرديد، بدانيد كه آرزوى‌تان درجا برآورده شده است. او عزرائيل است.

- اگر قيافه‌اش به تدريج خوشگل شد، آن قدر كه خواستيد با او پرواز كنيد، باز هم آرزوى‌تان برآورده مى‌شود. عزرائيل را ملاقات كرده‌ايد.

- اگر ديديد دارد چرند و پرند مى گويد و زمين و زمان را به هم مى‌بافد و دست‌بردار هم نيست، بدانيد رحيم مخكوك است!

شورای سردبیری فانوس :: April 10, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/163

نظرات شما: