< «تلخ شيرين!» ترانه های انتخاباتی(۳) پنجشنبه ۱۸ فروردین ۸۴


سام الدين ضيائی

اکبر منه، رای بدين بهش(۴بار ــ گروه همخوانان)

اون که به جز رهبری توی سر نداره/نامزد نازنينمه که رای مياره

وظيفه ی مذهبی و الهی داره / رئيس جمهور بشه و پدر در آره

اکبر منه، رای می‌دم بهش / به جون آقام، رای می‌دم بهش

هوامو داره، رای می‌دم بهش / واسه‌ی خدام، رای می‌دم بهش

<<<<<<<<<<موزيک>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

دل می‌گه باور کنم، با خالی‌هاش سر کنم / تو سايه‌ی ولايت، وعده‌شو باور کنم

تو سر زمين ايران، صندوقو نوبر کنم / واسه‌ی روز مبادا، فکر يه شوهر کنم

دل می‌گه اصرار کنم، مردمو وادار کنم/ روزی هزار دفه اين، جمله رو تکرار کنم:

اکبر منه(همخوانان)، رای بدين بهش

اکبر منه(همخوانان)،رای بدین بهش، رای بدين بهش!

دل می‌گه باور کنم، با خالی‌هاش سر کنم/ تو سايه‌ی ولايت، وعده‌شو باور کنم

تو سر زمين ايران، صندوقو نوبر کنم/واسه‌ی روز مبادا، فکر يه شوهر کنم

دل می‌گه اصرار کنم، مردمو وادار کنم / روزی هزار دفه اين، جمله رو تکرار کنم:

اکبر منه، رای می‌دم بهش/ به جون آقام، رای می‌دم بهش

هوامو داره، رای می‌دم بهش/ واسه‌ی خدام، رای می دم بهش

اکبر منه، رای بدين بهش (۴بار ــ همخوانان)

رای بدين بهش، رای بدین بهش، رای بدين بهش، رای بدين بهش!

سید سام الدین ضیائی :: April 07, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/169

نظرات شما: