<بابا هم بابا هاى قديم! دوشنبه ۲۴ اسفند ۸۳


نيما قديمى

…به سبب درک ناقص انديشه‌هاى نوين روان‌شناختى، اينک شاهد نشوونماى شيوه بسيار زيان‌آورى در تربيت کودکان هستيم که مى‌توان آن‌را ترور اجتماعى ناميد. سابقن بچه از پدر مى‌ترسيد. امروز غالبن مشاهده مى‌کنيم که پدر خود به بچه تعليم مى‌دهد که از جامعه بترسد. با از ميان برداشته‌شدن تنبيه بدنى و توبيخ مستقيم و منع مبتنى بر انگيزه، فرد امروزى دفاع خود را با نوعى قضا و قدرگرايى تسليم آميز، در پشت استحکاماتى جستجو مى‌کند که «امر اجتماعى» ناميده مى‌شود و فعال ما يشاء است.

غالبن خود پدر کسى است که از همان ابتدا، ترسى را که خودش از جامعه دارد به فرزند منتقل مى‌کند. او با پوزخندى حاکى از بى حوصلگى هشدار مى‌دهد که اگر همرنگ جماعت نباشى، اگر خود را با خلايق ساز نکنى، تنها خواهى‌ماند، به بازيت نخواهند گرفت. حتا شايد به زندانت خواهند انداخت…*

*«جامعه شناسى روابط جنسى» - آندره مورالى دانينو - ترجمه حسن پويان.

شورای سردبیری فانوس :: March 14, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/189

نظرات شما: