< بهار! یکشنبه ۲۳ اسفند ۸۳


سام الدين ضيائی

Picture By Sameddin Ziaee 
سر می‌گذارم بر شانه‌هايت

و ابروار می‌گريم از درد،

بر اين سکوت سترون که تو آغاز کرده‌ای.

می‌خواهم بگويم:

از تنگنای پنجره‌ی شب

نقبی بزن به نور

فرياد کن، فرياد

روز را،

نوروز را

شورای سردبیری فانوس :: March 13, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/191

نظرات شما: