<آی آدم‏ها پنجشنبه ۱۳ اسفند ۸۳


رحیم مخکوک

1) از شاملو:

قصدم آزار شماست!

اگر این گونه به رندی

با شما

سخن از كامیاری خویش در میان می‏گذارم

- مستی و راستی -

به جز آزار شما

هوایی

در سر

ندارم.

2) از قرآن:

قتل الانسان ما اکفره.

خدا مرگ بده این آدمو که این قدر بى‌چشم‌ورو نباشه.

عبس. 17

3) از شاملو:

اندكی بدی در نهاد تو

اندكی بدی در نهاد من

اندكی بدی در نهاد ما ... –

و لعنت جاودانه بر نهاد انسان فرود می‏آید.

آبریزی كوچك به هر سراچه – هر چند كه خلوتگاه عشقی باشد –

شهر را

از برای آن كه به گنداب در نشیند

كفایت است.

شورای سردبیری فانوس :: March 03, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/206

نظرات شما: