< وقتى خدا عصبانى مى‌شود چهارشنبه ۱۲ اسفند ۸۳


رحيم مخکوک

قتل الانسان ما اکفره.

خدا مرگ بده اين آدمو که اين قدر بى‌چشم‌ورو نباشه.

عبس. 17

شورای سردبیری فانوس :: March 02, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/208

نظرات شما: