<گمانه‌زنى‌هايى در مورد رئيس‌جمهور آينده‌ى ايران دوشنبه ۳ اسفند ۸۳


آرمين راد

فرض 1: هاشمى نمى‌آيد

خصوصيات سلبى:

او عمامه نخواهد داشت.

او با راى بالايى انتخاب نخواهد شد.

خصوصيات وجوبى:

او تحصيلات دانشگاهى خواهد داشت.

او دکترا خواهد داشت.

او کت‌وشلوار خواهد پوشيد.

او ريش خواهد داشت.

او خط ريش مرتب خواهد داشت.

او در دور دوم انتخاب خواهد شد.

فرض 2: هاشمى مى‌آيد

خصوصيات سلبى:

اگر هاشمى نباشد، عمامه نخواهد داشت.

خصوصيات وجوبى:

در دور دوم انتخاب خواهد شد.

اگر هاشمى نباشد، تحصيلات دانشگاهى خواهد داشت.

اگر هاشمى نباشد، دکترا خواهد داشت.

اگر هاشمى نباشد، کت‌وشلوار خواهد پوشيد.

اگر هاشمى نباشد، ريش خواهد داشت.

اگر هاشمى نباشد، خط ريش مرتب خواهد داشت.

شورای سردبیری فانوس :: February 21, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/221

نظرات شما: