< پلک: برف سنگین در چهارشنبه ۲۱ بهمن ۸۳


آبچینوس

 دو صبح ؛ 20 بهمن 1383 تهران، زرگنده 

چند عکس دیگر:

زرگنده 20 بهمن 9 صبح ؛ زرگنده ؛ بزرگراه مدرس ؛ بزرگراه مدرس ؛ سرخه بازار ؛ بدون شرح ؛ بدون شرح ؛ ساعت دو صبح بیستم بهمن ؛ بدون شرح ؛ بدون شرح

شورای سردبیری فانوس :: February 09, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/243

نظرات شما: