< داستان فيلتر شدن فانوس سه شنبه ۲۰ بهمن ۸۳


آرمين راد

ده دليل براى اين که فانوس بايد فيلتر مى‌شد:

1) فانوس حرفی برای گفتن دارد.

2) فانوس نور دارد. خفاش‌ها همیشه از نور فراری بوده‌اند.

3) فانوس با قاضی مرتضوی بد جوری مشکل دارد.

4) فانوس يک هسته‌ى مرکزى ندارد که بروند و تهديدش کنند و تمام شود.

5) معمارى فانوس معمارى اينترنت است. هيچ کس صاحبش نيست و هر کس در آن است صاحب آن است.

6) خواننده‌هاى فانوس از خط قرمز گذشت.

7) فانوس يک وبلاگ گروهى است. کار گروهى ممنوع!

8) ...

9) کار فانوس نقد منطقى و سازنده است و نه سرسپردگى.

10) همه را كه من نبايد بگويم! يكيش هم با شما! (هشتمي سانسور شد!)

شورای سردبیری فانوس :: February 08, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/246

نظرات شما: