< تئاتر شهر « برای پايان جشنواره تاتر» جمعه ۱۶ بهمن ۸۳


سام الدین ضیائی

*عشق را در شهر

به تاراج برده‌اند.

در چهار راه ولی عصر

عاطفه‌ای نيست.

چمن‌های پارک دانشجو

زير پای نامردان

له می شود

و سوداگران

جوانی را

با هرزه‌گی

معامله می کنند.

*من بيم دارم که بگويم

طالبان در تئاتر شهر

آزادی را

گردن می‌زنند

من

بيم دارم

که بگويم!

شورای سردبیری فانوس :: February 04, 2005 :: فرهنگ

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/259

نظرات شما: