<بى عنوان دوشنبه ۵ بهمن ۸۳


پارسا صائبى

مدتى طولانى است که پرداختن به کارهاى شخصى و مشکلات زندگى، ادامه فعاليت را در فانوس به بنده نمى دهد. همانطور که در وبلاگ شخصى خود قبلاً‌ نوشته بودم، ادامه فعاليت بنده در بين گردانندگان فانوس از حدود هشت ماه پيش - بعد از اينکه وبلاگ گروهيمان دچار بحران نويسنده شده بود - تنها بر مبناى قولى بود که به دوستان داده بودم تا آنجا که از دستم بر مى آيد کمک کنم و بمانم. در اين مدت هر آنچه که از دستم بر آمده، بى مزد و منت براى فانوس انجام داده ام و خوشبختانه سعى ما هم اين بود که روندى رو به رشد داشته باشيم که امروز از همه نظر شاهديم که در حد مقدورات خود موفق بوده‌ايم. هم از نظر تعداد نويسندگان مطالب و تنوع آرا و نظرات دوستان و گوناگونى مطالب و نيز تعداد خوانندگان عزيز و شناساندن فانوس به جامعه وبلاگستان و سايت ها پيشرفت هاى چشمگيرى داشته‌ايم.

امروز روزى است که اگر از جمع گردانندگان فانوس خارج شوم، مطمئن هستم که بروبچه هاى خوب باقيمانده در گروه بدون مشکل کار را به پيش خواهند برد و بلکه بهتر و پربارتر و با ايده هاى نو و سازنده تر. جاى دورى نخواهم رفت و کماکان در خدمت همه دوستان هستم و سعى مى کنم که هر ازچند گاه مطلبى و نوشته اى براى فانوسى ها بفرستم. شايد خارج شدن بنده به دوستانى که در نوشتن در فانوس و مطلب فرستادن براى ما هنوز مردد بودند، نشانه اى خوب باشد براى اينکه مطمئن باشند که در پشت پرده هيچ خبرى نيست و بدانند که ما هم رهگذران عادى کوچه و خيابان و دوستان خود آنها هستيم و حرف هاى خودشان را مکتوب مى کنيم.

به دموکرات بودن بيش از دموکراسى معتقد هستم و شديدا معتقدم که در همين کارهاى جمعى کوچک است که ميشود کارهاى بزرگ و تمرين دموکرات منشى انجام داد. همانطور که در ابتداى مطلب نوشتم، متاسفانه مدتى طولانى است که امکان ادامه فعاليت بدليل مشکلات شخصى اصلا برايم مقدور نيست و خوشحالم که در روزى از کارهاى گردانندگى امور وبلاگ خداحافظى مى کنم که فانوس روند صعودى بسيار خوبى در پيش گرفته است. شک نکنيد که به هيچ وجه با بقيه دوستان عزيزم و به طور کلى کار در فانوس دچار مشکل نشده ام و از اوضاع سياسى موجود در درون جامعه ايران نيز گرچه دلگير و متاسفم اما نااميد نيستم و خوشبختانه از جايى نيز تهديد نشده ام!

پايدار و سرافراز بمانيد و نوشته هاى پراکنده و گاه و بيگاه من و طنز نوشته هاى س.ع.دشمن شناس را در فانوس همچنان تحمل بفرماييد!

شورای سردبیری فانوس :: January 24, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/283

نظرات شما: