<نامه به همکاران روزنامه نگار درباره آشنا‌ی نا‌آشنایی به نام «آرش سیگارچی» پنجشنبه ۱ بهمن ۸۳


سيد سام الدين ضيائی

«روزنامه نگاران مستقل داخل ایران، روزنامه‌نگاران دور از وطن و ‌اعضای محترم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»

همکاران گرانقدر حتی اگر بخواهند روزنامه‌نگاران دربند شده را به آشنا و نا آشنا تقسیم کنند و بر خلاف رسم جامعه مدنی مورد ادعا، آنان را درجه‌بندی کنند، نام «آرش سیگارچی» که با «صبح امروز» همکاری داشت و برای «بهار» گزارش می نوشت، حداقل برای دوستان و همکاران این دو جریده صبح که با وی در یک فضا نفس کشیده‌اند، قلم زده و چهره به چهره شده‌اند، ناآشنا نیست! به ویژه و بیش از سایرین؛ آقایان حجاریان مدیر صبح امروز،تاج زاده، تهرانی، علوی تبار، رجایی، سحرخیز، محمدی ، باستانی، عزیز پور مدیر مسئول «بهار» و معاون امنیتی رئیس جمهور، و همچنین دوستان و همکاران این سوی مرزها، رضوی فقیه، نبوی و کوثر و دیگرانی که در دو روزنامه «آرش سیگارچی» را دیده‌اند، حتی اگر به او سلام نکرده‌باشند و به نام نشناسندش!

دوستان و همکاران، شرط مروت و انسانیت نیست و از آیین دین نیز به دور است که برای «حنیف» جوان ــ به حق ــ تلاش کنیم و ــ به ناحق ــ نامی از «آرش» نبریم. اگر نام حنیف با نام بلند «دین» عجین است، نام آرش نیز سابقه ای به بلندای آفتاب «ایران» زمین دارد. اگر حنیف ‌را « پدر»‌ی است نزدیک به روحانیون قدر خارج از حاکمیت ــ در اصفهان و قم، آرش هم «خدا»‌یی دارد در پهناور جهان.

و اگر «حنیف مزروعی» به اتهام همکاری با «امروز» در «تهران» در بند شد، «آرش سیگارچی» را برای «گیلان» امروز به بند کشیده‌اند! اگر «آرش»‌و «حنیف»‌را تفاوتی است، همانا در نام عربی و ایرانی، پدر آشنا و نا آشنا، و تهران و گیلان آن است! انصاف داشته‌باشیم! نامه‌ای، اطلاعیه‌ای، اعتراضی، تهدیدی!...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواست از دوستان: اگر فکر می کنید مثمرثمر است کپی این نامه و یا هر نامه دیگری برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق «آرش سیگارچی» از سوی دوستان و همکاران را به آدرس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران info@aoij.org و یا هر مرجع دیگر ارسال فرمایید؛ یا در وبلاگ/وبسایت خود کپی کنید.

شورای سردبیری فانوس :: January 20, 2005 :: حقوق بشر

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/290

نظرات شما: