<ارزش يک انسان چند شتر است؟ دوشنبه ۲۸ دی ۸۳


نيما قديمى

مگه من و تو از کجا اومده ايم. باباى من و تو از کجا اومده اند؟ دوست من که ميگفت پشت قاطر به دنيا اومده الان تو اريکسون کار ميکنه. اصلن مهم نيست دکتر و مهندس بشه. شيطنت ميکرد، بزرگ ميشد، عاشق ميشد. نميدونم؛ با رسم و رسوم بختياريها آشنا نيستم. ولى مطمئن هستم عاشقى همه جاى دنيا يجوره. ميتونست مادر بشه، لذت شير دادن به بچش رو حس کنه. ولى سوخت. دل پدر و مادرش هم سوخت. دل ما هم سوخت. فکر نميکنم ازون روستا کسى به اينترنت دسترسى داشته باشد. وگرنه جرأت نميکردم تو اين شرايط چيزى بنويسم. شما ها جگر گوشه داريد؟ تصور کنيد انگشت بچتون بسوزه چه احساسى ميکرديد؟ آنها جگر گوشه من هم بودند. خدا ميدونه جگرم سوخت وقتى اين خبر را شنيدم. چند سال پيش هم تعدادى بچه بى گناه ديگه تو پارک شهر غرق شدند. اون موقع هم سوخت. دلم براى بچه هاى اون مدرسه روسى هم سوخت. دلم براى قربانيان حوادث جاده اى هم سوخت. و ديگه به اين سوختنها عادت کرده ايم.

ميگه بيمه حوادث بودند. آقاى محترم بيمه جان يک بچه بيگناه چند تا شتره؟ يادته براى اينکه با دست پر بريد فلان کنفرانس و بهمان سمينار، همينطورى بى هيچ نقشه و طرحى بچه هاى بى گناه مردم را ميفرستاديد روى ميدانهاى مين و جلوى آتش تير بارها و دلتون خوش بود فنون جنگى رو بطور تجربى ياد ميگيريد؟ اونها هم ميتونستند بزرگ بشند، ازدواج کنند، بچه دار بشند، همين؛ به سياست هم کارى ندارم. بچه فلسطينى هم بيگناهه. چه اونى که توسط اسراييلى کشته ميشه، چه اونى که به خودش مواد منفجره ميبنده و ميره خودش و چندتا بيگناه ديگه رو ميکشه. سر باز آمريکايى هم بيگناهه. دلشون خوشه که تلفاتشون کمه. فقط کافيه خودتون رو به جاى زن يا مادر يا پدر و فرزند يکىازون کشته شده ها بگذاريد که ببينيد يکى هم زياده و بيخود نيست که قرآن ميگه اگر يک نفر کشته بشه انگار که همه انسانها کشته شدند.

آره مسؤول عزيز، قيمت جان هر يکى از اون بچه ها برابر تمام بشريت است. ميدونم هزار اما و اگر داره. ولى لا اقل استعفا بده. دردى دوا نميشه ولى تو خجالت بکش. بعدى هم بياد نميتونه کارى بکنه، باشه برو بزار مرحمى بر دل خانواده هاى داغدار باشه.

شورای سردبیری فانوس :: January 17, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/298

نظرات شما: