<فروشگاه سالارى دينى چهارشنبه ۲۳ دی ۸۳


س.ع.دشمن شناس

يقه جديد Velayati آخرين فشن سوزى و گپ رسيد.

دماغ مصنوعى Jahangiri موجود است.

سفيد کننده و ژل ريش Nategh

SPA , مدل ابروى امام راحل در اسرع وقت

جکت مدل رجايى خراسانى آماده براى پوشيدن سريع بدون پرو و بدون پرداخت رسيد.

ريش تراش ژاپنى Hashimato به زودى به محض احساس تکليف به بازار خواهد آمد.

سشوار Revlon مدل قرائتى تحت ويندوز

ژيله قهوه اى لوزى لوزى مدل ملى مذهبى رسيد.

عمامه در والمارت تمام شد آن را از سوپر استور تهيه کنيد.

کبود کننده لب براى اصولگرايان موجود است (کبودى لب بيشتر = اصولگرايى و وافورگرايى بيشتر)

کت چارخانه اسپرت سروشى رسيد.

عينک فريم فلزى بيضى مستطيلى مدل روشنفکرى دينى موجود است.

عباى بال مگسى سفيد براى اشاعه مردمسالارى دينى موجود است.

بارانى سبز، مخصوص گفتمان و رکن چهارم دموکراسى رسيد.

جلد دوم قرآن با مقدمه آقاى خامنه‌اى رسيد.

کت مدل احمدى نژاد در گاراژ سيل موجود است.

چراغ مطالعه داريوش سجادى رسيد.

شورای سردبیری فانوس :: January 12, 2005 :: طنز

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/313

نظرات شما: