< بحران در قوه‏ي قضاييه شنبه ۱۹ دی ۸۳


آرمين راد

يكي از تحليل‏هايي كه پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم و يك‏دست شدن مجلس با خوش‎بيني ارائه مي‎شد و نويد بروز اتفاقاتي را مي‎داد كه وضعيت را به‎تر خواهد كرد اميد به ايجاد انشعاب و شكاف در بدنه‏ي تقريبا يك‎دست جناح راست بود. مطابق اين تحليل در جناح راست تناقض‏هايي عميق وجود دارد كه به علت وجود دشمن قدرت‏مند مشترك اختلافات را فعلا كنار گذاشته و اگر اين دشمن عقب زده شود (مثلا در مجلس) اين اختلافات بروز خواهد كرد.

شايد بتوان اولين جايي كه اين اختلافات به صورت جدي بروز كرده است را در مساله‎ي تحقيق و تفحص مجلس از قوه‏ي قضاييه و درگير شدن مجلس خبرگان ره‏بري و مجلس شوراي اسلامي با حفاظت اطلاعات قوه‎ي قضاييه به روشني ملاحظه كرد.

با توجه به رسوايي‎هاي متعدد در قوه‎ي قضاييه در روزهاي اخير و به خصوص در مسايل شكنجه‎ي وبلاگ‏نويسان و كشته شدن يك جانباز در زندان كه با افشاگري‎هايي از درون نظام (محمد علي ابطحي در مورد وبلاگ‎نويسان و بنياد شهيد در مورد قتل جانباز) به نظر مي‎رسد آقاي خامنه‎اي قصد دارد برائت خود را از وقايع ظالمانه‎اي كه در اين قوه در جريان است با انجام مسايلي مثل تحقيق و تفحص و نظاير آن اعلام كند. البته از ديدگاه بيروني واقعا نمي‎توان ايشان را از اين اتفاقات مبرا دانست و نظر افكار عمومي هرگز چنين نيست اما به هر حال اين تلاش ممكن است در اين راستا صورت گرفته باشد.

اگر چنين باشد به زودي ممكن است شاهد عزل قاضي مرتضوي باشيم اما من فكر مي‎كنم حتي ره‎بر نيز نمي‎تواند ايشان را به اين راحتي عزل كند. البته اگر به اين نظر قوي نيز نگاهي داشته باشيم كه قاضي مرتضوي دست‎نشانده‎ي ايشان است كل ماجرا فرق مي‎كند و در اين صورت مي‎توان صورت مساله را به اين صورت تغيير داد كه مجلس خبرگان ره‎بري براي يك بار هم كه شده به خود آمده و نقش نظارتي خود را در برابر اين همه ظلم و رسوايي دارد اعمال مي‎كند.

نظر سومي هم مي‎تواند مطرح شود و آن بر اساس تئوري توطئه است كه در مورد آن ترجيح مي‎دهم چيزي ننويسم. اگر چنين باشد قضيه با چند توبيخ كاركنان رده‎ي پايين تمام خواهد شد.

آرمین راد :: January 08, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/326

نظرات شما: