<به الف ــ بامداد پنجشنبه ۱۰ دی ۸۳


سام الدين ضيائى

دريغا

که در واپسين دم

عشق از ما گريخت

تن هاييم اکنون

در آستانه ي گذار از فرصت

بي توشه و توان ادراک و تنهايي

شگفتا!

چه نشستن؟

کاري بايد [ از آن دست

کاري ] کارستان

که از توان تن بيرون نمايد

سفري بايد

جانکاه

ولي کوتاه

آه اگر توانستمى!

«ستاره اي پر شتابم

در گذرگاهي مايوس»

سید سام الدین ضیائی :: December 30, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/347

نظرات شما: