<تسليم شنبه ۵ دی ۸۳


نيما قديمى

نميدونم چرا هيچکس حرف منو جدى نميگيره. بابا به خدا جدى ميگم. تسليم. شما را به خدا به اين اپوزوسيون فعال و غير فعال و اصلاح طلب و جمهوريخواه و مشروطه خواه بگيد دست از سر اين مملکت بردارند. با شما هستم ژنرال شونصد ستاره به چه قيمت ميخواى اين مملکت رو تسخير کنى؟ اينها که دارند همه چيز رو به باد ميدند که مردم به اونها راى بدند. ما چه گناهى کرده ايم که بايد با تورم ۵۰٪ تاوانش رو پس بديم. با شما سياست مدارها هستم. از هر جناحى که ميخواهيد باشيد. من سياسى نيستم؛ يک شهروند عادى هستم. به خدا براى اينکه دست از سر اقتصاد ما بردارند حاضرم برم به هرکه ميخواند راى بدم. آهاى انتصابى هاى از خدا بى خبرغلط کرديم. ديگه تکرار نميشه. ۳۰ ميليون راى مال شما بسه ديگه. کمه؟ ۶۰۰۰۰۰۰۰ راى. رفراندوم کيلويى چند. آهاى انتخابى هاى بى خاصيت بسه ديگه خجالت بکشيد. فکر نميکردم کار به اينجا ها بکشه ولى: آقاى خامنه اى تو رو به خدا مارا ببخشيد. اگه ازت حرف شنوى دارند بگو دعواها شون رو ببرند جاى ديگه؛ دست از سر اين اقتصاد زهوار در رفته بردارند.

پانويس: بزودى يه بيانيه الکترونيکى صادر ميکنم و از ۶۰۰۰۰۰۰۰ ايرانى ميخوام در انتخابات شرکت کنند و به کانديد آقايان راى بدهند.

شورای سردبیری فانوس :: December 25, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/358

نظرات شما: