<انا لله و انا اليه راجعون جمعه ۴ دی ۸۳


نيما قديمى

ملت شريف و دانشمند پرور ايران، بار ديگر دست دشمنان علم و دانش از آستين جهال بيرون آمد و دانشمند بزرگ و فيزيکدان بر جسته کشورتان را از دسترسى به جايزه نوبل محروم کرد. اين بار اول نيست که محافل صهيونيستى با قدرت زور و زر و تزوير و به بهانه هاى واهى تلاش در راه دسترسى به سلاحهاى هسته اى ما را از اين جايزه که البته پشيزى هم براى ما ارزشى ندارد محروم ساخته است. اون يک بارهم در راستاى کمرنگ نشان دادن فعاليتهاى اين دانشمند حقير سرتا پا تقصير، فيزيکدان نابغه ايرانى بود که جايزه به اصطلاح صلح را به آن خانوم دادند. اصلا نميدونم چطور بدون حجاب اونجا رفت.

فصلى خواهم نبشت اندر کشف بزرگى که در تاريخ، مايه مباهات ايران خواهد بود. خبر اين کشف را اول بار در برنامه زنده حيات وحش اعلام کردم و از آن پس بود که سيل نامه هاى تشکر آميز و در عين حال تاييديه هاى مختلف دانشمندان بزرگ جانورشناس و باستان شناس از سرتا سر دنيا به طرف من سرازير شد. اى ايادى از خدا بيخبر آمريکا خرقه تهى کنيد که آتش استدلالهاى من شما را پودر خواهد کرد.

کشف بزرگ من اينست که فرمول E=mC2 اصلا درست نيست و من حاضرم با ۵۰ تن اورانيوم غنى شده در هر دادگاه بين المللى حاضر شوم و اگر استدلالهاى من پذيرفته نشد همانجا مرا با اورانيوم ها منفجر کنيد. بحث بر سر توان C در اين فرمول است که انيشتين در راستاى اهداف صهيونيست بين الملل آنرا صاف برابر ۲ گرفته در حاليکه محاسبات من نشان ميدهد اين توان بسته به منبع نور متفاوت است. براى نور شمع حدود ۱.۵۸ و براى فانوس البته ۲۰ و نور لامپ حبابى بين ۲.۳۴ تا ۳.۲۴ و براى مهتابى از ۲.۱۲ تا ۳.۲۵ و … در مورد نور خورشيد هنوز محاسبات من به نتيجه نرسيده ولى بطور قطع از ۲۰ کمتره!

فشارهاى آژانس انرژى اتمى هم براى تحت الشعاع قرار دادن پيشرفتهاى اخير من است و من هم موقتا تحقيقاتم را بطور داوطلبانه به حالت تعليق در آورده ام. البته به من قول داده بودند که در کميته داوران طرف مرا بگيرند ولى بعدا زدند زير قولشان. اصلا گور باباى همشون.

شورای سردبیری فانوس :: December 24, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/361

نظرات شما: