<در راستاى آنکه شعر گفته بود دوشنبه ۳۰ آذر ۸۳


نيما قديمی

شب بود، آفتاب بود

ابر پشت ماه پنهان بود

همش حرف مفت بود

خط نبود، خط خطى بود

خواب بود، کور بود

ديده بود ولى گنگ بود

او بود، کلمه بود

گفت بخوان

زمين بود، زمان بود

در آسمان جشن بود

فرشته اينو گفته بود

اونکه خط نخونده بود

ديده بود ولى نگفته بود

او بود

غير او نيست بود

کلمه نبود، قصه نبود

همين بود

شورای سردبیری فانوس :: December 20, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/371

نظرات شما: