< اصلاح‌طلبهاى باغيرت! جمعه ۲۷ آذر ۸۳


پارسا صائبى

ديگر نيازى به هوش زياد نيست تا متوجه شويم که اصلاح طلب ها با اين لجن پراکنى هايشان، تنها عصبانى نيستند بلکه مى خواهند از اين نمد براى خود کلاهى نيز درست کنند و دل دوستان راست و نيز بعضى از طبقات سنت گرا و ارزشى و کسانى را که هميشه در پاى صندوق هاى راى حاضرند، بدست بياورند بر همين اساس بود که به دنبال تئورى «خوردن استفراغ» آقاى سحرخيز، نظريه بنيادين «کيوکيو بنگ بنگ» آقاى حجاريان، سرمقاله پر از ايراد آقاى قوچانى، «جوراب» آقاى رييس جمهور «تدارکچى» و نيز نظريه چاله ميدانى «گير کردن لقمه» دکتر جلايى پور، آقاى دکتر زيبا کلام (‌نظريه پرداز طيف هاشمى)‌ نيز خود را از قافله عقب ديدند و با يک لگد جانانه «عقب ماندگى سياسى» به زعم خودشان به «رفراندم چى» ها تنور انتخابات را هم گرم کردند! چرا که نه؟ راى ثابت ارزشى ها و بعضى از سنت گرايان دارد به آنها چشمک مى زند. انتخابات را پيش رو دارند و چون اميدى ديگر به پايگاه حاميان سابق مردمى دوم خرداد ندارند، بادبان چرخانده اند. خوب اگر هم خداى نکرده - عملا به ظن قوى! - انتخابات را ببازند مى خواهند عمرى را در ميان برادران غيور راست به نيکنامى بزيند!

جواب به اين ذوب شدگان در امام که خودشان را به خواب زده اند، تنها دعا و سکوت و آرزوى سلامت است. متاسفم براى اصلاح طلبهاى غيور که به خروش آمده اند و انصار حزب الله شده اند. بايد براى دوستان مخالف طرح رفراندم و نيز منتقدين اين طرح، که در ميان اين جنگ نابخردانه و غير اخلاقيى که سرداران رشيد سپاه دوم خرداد راه انداخته اند، فرصتى براى نقد و بررسى اين طرح پيدا نمى کنند متاسف بود. نيز شادى سران جناح راست را از اين بى خردى آقايان در نظر داشته باشيد.

شورای سردبیری فانوس :: December 17, 2004 :: سیاست

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/378

نظرات شما: