< اصلاح‌طلبى طلبکار سه شنبه ۲۴ آذر ۸۳


پارسا صائبى

اصلاح‌طلبان حکومتى و عقبه رسانه اى آنها سخت از فراخوان رفراندم ناراحت و عصبانى شده اند. لابد دلايل خود را دارند. در هر حال سخت براى چنين نيرويى که بنا بود مطابق تئورى هاى خودشان چانه زن باشند و دست آورد ارائه کنند و جنبش راه بيندازند، متاسف بود. نه نقد خود مى کنند نه حاضرند که عواقب و تبعات کنار آمدن با قدرت مطلقه براى بدست آوردن دستاورد هاى حداقلى را بپذيرند. مستبدين دينى آنان را با لگد از در بيرون کردند دنبال داخل شدن از پنجره هستند، ايرادى ندارد بايد به اين پشتکار آفرين گفت به شرط اينکه به مردم بگويند چه توجيهى براى اين کارهاى خود دارند؟ داخل شدن از پنجره براى چانه زنى و عمل کردن به برنامه هاى مشخص و عملى اگر باشد قابل تقدير است. منتها مشکل همينجا است که آقايان برنامه اى ندارند. برنامه آنان اين است که يک انتخابات آبرومند (‌و نه پرشور، چون به خوبى ميدانند که برگزارى انتخابات پرشور ديگر محال است.) برگزار کنند، بعد همه را به نام حمايت از آرمان هاى امام و جمهورى اسلامى نوشته، از استبداد دينى محترمانه درخواست عقب نشينى کنند. نتيجه اين خواهد شد که با خم به ابرو کشيدن نمايندگان استبداد، همگى دوباره ساکت مى نشينند، به درون محافل خود بر ميگردند و کتاب مى خوانند. حتى قدرت جذب يک نيروى فکرى بيست نفره جوان را هم ندارند. حتى از چهار تا پيرمرد ملى - مذهبى و نهضتى که در ميان شديد ترين تنگناها و فضاى بسته باز چند نيروى فکرى جوان را جذب کردند نيز هم عقبترند. اگر آنها معتقدند که دانشجويان تنها به آنها انتقاد مى کنند و با استبداد دينى کار ندارند، خود آقايان اصلاح طلب و عقبه رسانه اى نيز تنها بلدند دانشجويان و کسانى که معتقدند به هر حال بايد جبهه جديدى از راه حل مسالمت آميز را گشود ملامت کنند. کارى غير از اين از آنان بر نمى آيد و نمک گير قدرت هستند و کارى جز رجز خواندن و اهانت به دوستان سابق از آنان ساخته نيست. لابد انتظار دارند با اين همه درايت انتخابات را هم ببرند! اگر درايتى داشتند بايد از اين فرصت رفراندم براى ايجاد يک اهرم فشار در جهت همان به اصطلاح چانه زنى اصلاح طلبانه استفاده مى کردند نه اينکه لجن به اينسو پرتاب کنند. گويا آراى سنتگرايان چشمان آنان را نابينا کرده و به هر در مى زنند که با اين خودشيرينى‌ها راى سنتى تضمين شده جمع کنند. قدرت است ديگر. برگ آخر است و بلوف مى زنند که به هر قيمت بمانند يا پاکباخته عرصه قمار سياسى ايران را براى هميشه ترک کنند که البته رويداد دوم بسيار محتملتر است!

شورای سردبیری فانوس :: December 14, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/386

نظرات شما: