< مشترک گرامى سه شنبه ۲۴ آذر ۸۳


س.ع. دشمن شناس

انواع پيغام فيلترينگ با الهام از مطلب آرمين راد :

پيغام موتلفه‌اى:

«مشترک گرامى، خيلى مخلصيم. به دليل بالا بودن مظنه امروز بازار تعطيل مى باشد. به جان شما صرف نمى کنه.»

پيغام مشارکتى:

«مشترک گرامى، تحليل نظريه پردازان ما اين است که اگر به معين راى ندهيد، کيو کيو بنگ بنگ. ببين آه ، راى ندى اينجورى ميشه!»

پيغام سازمان مجاهدينى:

«مشترک گرامى، ما روزى ستاد بحران و ناگفته ها را افشا خواهيم کرد. فعلاً‌ تا آن روز مواظب اين اطلاعات سرى هستيم.»

پيغام کيهانى- دادستانى:

«مشترک گرامى، اگر اينجا را باز کنيم چند کودتاى خزنده اتفاق خواهد افتاد. فعلاً سرمان شلوغ است و در حال گرفتن اعترافات تکان دهنده هستيم.»

پيغام گروه هاى فشار:

«مشترک گرامى، اصلاً […] خوردى اومدى اينجا»

پيغام دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى:

«مشترک گرامى، به دليل بازديد نماينده آژانس از اين سايت و يافتن تعدادى سانتريفوژ، تا اطلاع ثانوى براى عموم بسته مى باشد.»

پيغام کارگزارانى:

«مشترک گرامى، به دليل مشکلات فنى و عدم توجه به «سازندگى» دسترسى امکان پذير نمى باشد.»

پيغام آقاى کارمنديان در مخابرات:

«مشترک گرامى، کليه مسيرها به سايت مورد نظر اشغال مى باشد. لطفاً‌ بعداً شماره گيرى نماييد.»

پيغام هيات رييسه مجلس خبرگان:

«مشترک گرامى، اين سايت در ليست مورد تاييد امام زمان(عج) قرار ندارد.»

پيغام دبيرخانه شوراى نگهبان:

«مشترک گرامى، دليل ندارد که به هر کس و ناکسى جواب بدهيم. همينه که هست.»

پيغام آبادگرانى:

«مشترک گرامى، هيس! هر کار مى کنيد بى سروصدا لطفاً»

شورای سردبیری فانوس :: December 14, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/387

نظرات شما: