<امضای فراخوان ملی برگزاری رفراندم دوشنبه ۲۳ آذر ۸۳


شورای سردبیری فانوس

دوستانی که از داخل کشور قصد امضای فراخوان ملی برگزاری رفراندوم را دارند؛ باتوجه به مسدود بودن این وبسایت در داخل کشور می‌توانند مستقیما با ارسال ایمیل به آدرس newsletter@60000000.com ایمیل زده و این فراخوان را امضا نمایند.

شورای سردبیری فانوس :: December 13, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/389

نظرات شما: