<طرحی از: آیه های انسانی یکشنبه ۲۲ آذر ۸۳


سيد سام الدين ضيائی


در ابتدا،

بی شکلی محض بود

نه دیدنی و نه دریافتنی

پس،

خدا،

[ که از ابتدا بود ]

فرمان به سرشتن گل داد

به صورتی از اندیشه ی خود

فرشتگان را.

اندامواره‌ای

بر خاک افتاده

بی یارای بودن

چون در وی دمید،

دید و دریافت!

و

بدین سان

اندیشه ی خدا

هستی یافت!

و آن گاه که خدا،

آدم را آفرید،

خود را آفرید!

سید سام الدین ضیائی :: December 12, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/394

نظرات شما: