<مشتي آنارشيست چهارشنبه ۱۸ آذر ۸۳


آرمين راد

خاتمي تنها قسمت نظام جمهوري اسلامي است كه سعي مي‎كند قواعد دموكراسي را رعايت كند. خاتمي تنها فرد در ساختار قدرت ايران است كه به همه اجازه مي‎دهد هر آن چه مي‎خواهند از او انتقاد كنند. خاتمي تنها رئيس‏جمهور ايران است كه به او پيش چشمش دشنام مي‎دهند و لب‎خند مي‎زند. خاتمي حداقل در ظاهر نفر دوم اين مملكت است ولي وقتي افراد عادي او را مي‏بينند به چشم دزد و ديكتاتور و آدم‎كش به او نگاه نمي‎كنند.

آنان كه مي‏خواهند حرف خود را با سوت و كف و هو كردن و پريدن وسط حرف رئيس‎جمهور بزنند يك چيز را هويدا مي‎كنند: عقده‏اي را كه از قدرت در دل ما نشسته است. اين عقده را به هر جا بتوانيم خالي مي‎كنيم. نه هر جا كه بايد!

عقده‏ي توسري خوردن از قدرت از ما مشتي آنارشيست ساخته است. فكر كنم رئيس‏جمهور بعدي با چند صد نفر محافظ به دانشگاه بيايد. ببينيم آن وقت هم كسي هست كه هو كند يا نه!

شورای سردبیری فانوس :: December 08, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/403

نظرات شما: