< تاکيد بر درياى عرب دوشنبه ۱۶ آذر ۸۳


پارسا صائبى

از طريق وبلاگ گروهى هنوز، به وبلاگ دوستى عکاس و صاحب وبلاگ برخوردم که به آوردن درياى عرب در يک نقشه مربوط به مجله چلچراغ ايراد گرفته است. دو نکته:

اول. اينکه درياى عرب دقيقا منطقه‌اى بين سواحل يمن در غرب و شبه قاره در شرق و درياى عمان در شمال و اقيانوس هند در جنوب است و اتفاقاً نامى شناخته شده توسط مجامع بين المللى است و همين نشنال جئوگرافيک نيز آن را در نقشه هاى خود نشان داده است.

دوم. تاکيد بر وجود درياى عرب اتفاقا کاملا در ماجراى خليج فارس به نفع ما است و به نظرم بايد بچه‌هاى وبلاگ نويس و پتيشن کار بيشتر روى اين مساله کار کنند.

شورای سردبیری فانوس :: December 06, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/408

نظرات شما: