<مقام معظم رهبر بدون ى جمعه ۱۳ آذر ۸۳


س.ع.دشمن شناسى

به فضل الهى و تدبير رهبرى و دعاى خير آقاى مشکينى و استعانت از امام زمان و هماهنگى روزنامه شرق با مقام محترم دادستان مرتضوى و به ميمنت و مبارکى پيروزى در مذاکرات هسته‌اى، در يک عمل جراحى پيچيده و نفس گير و در فضايى آکنده از معنويت، «ى» مقام معظم رهبرى جراحى شد و از اين به بعد از عنوان «مقام معظم رهبر» براى ايشان استفاده خواهد شد. (‌ايران اسلامى هم ضمناً به قول بابان غرق در نور و شادى شد) البته يک کم غير عادى است مانند اينکه هاشمى رفسنجانى با ريش رهبرى (‌ما هنوز هم برايمان ثقيل است که از رهبر به جاى رهبرى استفاده کنيم. همه عالم در آن يک ى جمع است) در مقابل انظار حاضر شوند و بر عکس.

البته يک منبع آگاه که خواست نام مستعارش فاش نشود اعلام کرد که سه کشور اروپايى به آن «ى» زائد رهبرى مشکوک شده بودند و آن را پلمب کرده و براى آزمايش راديو اکتيويته با خود بردند. داريوش سجادى نيز اعلام کرد که اين «ى» ناشى از سندروم خودشيفتگى ملت ايران بود که رهبرشان را با «ى» خطاب مى کردند و به همين دليل بايد توى سر اين مردم زد تا همه دموکرات شوند. گفته مى شود وصلت آقا غلام رييس فرهنگستان با بيت موجب شده که بالاخره به رهبرى حالى بکنند که بابا جون رهبر خودش «ى» داره «رهبرى» ياوه است. البته حرف و حديث هاى ناجور در مورد چگونگى حذف اين «ى» زائد نيز در بين مردم شنيده ميشود (با برداشت آزاد از سرنوشت سعيد امامى) با حذف «ى» رهبرى گروه هاى فشار و انصار و استشهادى ها که خودشان را منتسب به رهبر مى دانند با استفاده از اين «ى» متبرک نسبى از اين به بعد مى‌توانند خود را «رهبرى» بنامند. امروز همه آنها «رهبرى» هستند. (يادتان هست که سرباز از فرمانده جلوتر بايد برود. امام کيهان) (من هم خودم يک پا کارشناس سياسى شدم.) اين وسط يک مشارکتى دو آتشه هم گفت حالا که اينطور شد پس همه بايد به معين راى بديم. در همين حال در محافل آدم هاى بيکار و صندوق شناس اعلام شد که احتمالا رهبرى «ى» زائد خودش را به «ولايت» خواهد چسباند تا به «ولايتى» نظر داشته باشد. يک محفل وابسته به جناح چاى و قند و شکر نيز اعلام کرد که از اين به بعد بايد به جاى مقام معظم رهبرى از مقام معظم ولايتى استفاده کنيم. يک بسيجى فوق ليسانس مسائل هسته اى نيز اعلام کرد که رهبرى بالاخره حرف آخر را زد.

شورای سردبیری فانوس :: December 03, 2004 :: طنز

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/414

نظرات شما: