<دلتنگی برای میهن پنجشنبه ۱۲ آذر ۸۳


سید سام الدین ضیائی

((به آندری تارکوفسکی خالق شعر نوستالژی* ))

تا وقتی برف ببارد

من

خواهم رفت

...............................................

سرما درونم را می لرزاند

و همه چیز

آزارم می دهد

..............................................

خسته ام

..............................................

با شمعی در دست

از آب می گذرم،

با شمعی روشن

تا آن سوی واقعیت،

آن سوی خیال.

و همچنان

با امیدی جاودان

و مرگی زودرس،

خواهم رفت

تا حقیقت میهن!

* Nostalghia عنوان فیلم

سید سام الدین ضیائی :: December 02, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/415

نظرات شما: