< توضيح مهم شوراى سردبيرى چهارشنبه ۱۱ آذر ۸۳

اخيراً ديده شده است که عده اى با استفاده از نام فانوس در صدد تاسيس وبلاگى گروهى دقيقاً مشابه با همين نام و يا گروه هاى خبرى به نام فانوس در ياهو و يا اورکات هستند. به اطلاع مى رساند که وبلاگ گروهى فانوس داراى يک شخصيت حقوقى مستقل و تحت نظارت شوراى سردبيرى بوده و هرگونه مشابه سازى با هر نيت و انگيزه که صورت گرفته باشد، ناقض حقوق ناشرين و مولفين مى‌باشد. وبلاگ گروهى فانوس به هيچ وجه ارتباطى با اينگونه گروه ها نداشته و هر گونه جعل نام و اسم نويسندگان اين وبلاگ، غير قانونى و غير اخلاقى و مغاير با شخصيت واقعى اهالى قلم مى باشد. بديهى است هر گونه تغيير در سياست هاى وبلاگ گروهى فانوس تنها از طريق همين وبلاگ و با نظر مستقيم شوراى سردبيرى اعلام مى گردد.

شورای سردبیری فانوس :: December 01, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/417

نظرات شما: