< دوفاکتو! سه شنبه ۳ آذر ۸۳


پارسا صائبى

وقتى اول انقلاب جناب مهندس غرضى لمپن و دوستانشان نام ميادين شناخته شده نفت و گاز فلات قاره را در خليج فارس از اردشير و سيروس به سلمان و ابوذر و بلال و غير ذالک تغيير دادند بايد فکر اين روز را مى کردند که روزى رسانه هاى پول گرفته از لابى عربها تا جزيره لاوان پيش بيايند و اين جزيره نفتى و صد درصد ايرانى را که آشکارا در محدوده سى مايلى ساحل خودى قرار دارد، شيخ شعيب بنامند! اين عربها از پررويى روى دست حاکمان ما بلند شده اند. نکته جالب ماله کشى هاى بى‌بى‌سى است که سعى کرده قضيه را در دو اسمى کردن خود خليج فارس محدود و تنها آنرا توجيه کند. غافل از اينکه در نقشه به جزاير ايرانى تنب کوچک و بزرگ و ابوموسى نيز دست درازى شده است و آنرا اشغال شده توسط ايران ناميده است چيزى که بى‌بى‌سى در مورد آن سکوت کرده است. جالب اينجا است که هنگامى که در همين نقشه به اسراييل و فلسطين و سوريه مراجعه مى کنيم اثرى از کامنت هاى اشغال و غير ذالک مشاهده نمى شود!‌ جل الخالق. دوستان باز چشم بيندازيم و نقشه را دقيق بررسى کنيم چه بسا ممکن است شيرينکارى هاى ديگرى هم حتى داخل خاک ايران پيدا کنيم!

شورای سردبیری فانوس :: November 23, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/439

نظرات شما: