<خلیج همیشه فارس دوشنبه ۲ آذر ۸۳


حسام آزاد

گر چه این نوشته دارای حقایق تلخی است ولی قصد آن توهین به هیچ تمدن و نژادی نیست، بلکه هدف آن بیداری ما جماعت قلم به دست است.

از کجا شروع کنم، از انقلاب ناب که باعث خدمت بسیاری به جهان اسلام شد. از دشمنی با ابرقدرت و اسراییل غاصب که باعث سرمایه دارتر شدن کشورهای عربی،به ویژه امارات، شد و یا از دفاع مقدس (که بعد از فتح خرمشهر می توانست تمام شود) که باعث شد قطب اقتصاد منطقه در یک کشور سی ساله ایجاد شود. همه کار کردیم تا ایران نابود شود. آن موقع که در فکر جایگاه آقا دردل مردم سودان، لبنان، ... بودیم، غافل از همه جا دشمنان دیرینه فرهنگ ایرانی با دلارهای باد آورده نفتی کمر همت به نابودی نشانه‌های این فرهنگ بستند. در این راه حتی کشور دوست و برادر سوریه هم که همه ساله هدیه‌های نفتی تحویل گرفته‌است نیز کوتاهی نکرد. خلیج فارس که همواره تاریخ فارس بوده است دارد تبدیل به خلیج عربی می شود و ما همچنان ساکتیم.

این آخوند جماعت از روشنفکرش تا متعصبش دل در گرو حفظ این فرهنگ ندارند، که باید هم چنین باشد چون نانشان از چیز دیگری تامین می شود. دولت منتخب که سکوت مرگبار برگزیده و دعای سریعتر گذشتن زمان می‌کند. دولت غیر منتخب که هیچ چیزی برایش اهمیت ندارد جز قدرت در داخل. حال سوال اینجا است که اگر کسی به عبای آقایان در خارج توهین می کرد آیا خشتکش را جر نمی داند؟ حال چه شده که ساکت شده‌اند؟ نکند اصلا دلارهای نفتی اعراب در اینجا هم کارمی کند؟

بگذریم که از حکومتی اینچنینی هیچ توقعی نمی شود داشت. حال چرا ما ساکتیم. بسیاری از وبلاگ نویسان در خارج کشور زندگی می کنند، چرا کاری انجام نمی دهند. چرا ایرانیان ثروتمند کالیفرنیا سکوت کرده اند. چرا مشروطه‌طلبان و ... همه سکوت کرده اند. اگر دیگر ایرانی نماند نه میتوان بر آن حکومت کرد نه می توان آن را اصلاح کرد. پس باید منفعت مشترک همه گروه‌ها حفظ نام ایران باشد، پس چرا؟ امان از دست این دلارهای نفتی اعراب!!!

شورای سردبیری فانوس :: November 22, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/445

نظرات شما: