< تغيير نام خليج فارس دوشنبه ۲۵ آبان ۸۳


پارسا صائبى

سالها است که اعراب تمامى تلاش خود را مصروف به اين کرده‌اند که خليج فارس نامى «عجمى» نداشته باشد و بدون توجه به اينکه بيشترين مرز آبى اين خليج از آن ايران است و قرن ها است که نام رسمى و جغرافيايى آنجا «خليج فارس» بوده و در نهاد هاى رسمى بين المللى مانند سازمان ملل متحد نيز از اين نام استفاده مى کنند، عربها با انواع و اقسام روش ها هنوز دنبال آن هستند که نام مهمترين آبراه جهان خليج فارس نباشد و خليج عربى باشد. در سالهاى اول استراتژى آنها بر اين بود که از کلمه خليج به جاى خليج فارس استفاده کنند، شرکتهاى مختلفى به نام خليج به ثبت رساندند (‌مانند شرکت هواپيمايى الطيران الخليج يا همان Gulf Air متعلق به قطر) و در رسانه هاى خود مرتب از کلمه خليج استفاده مى کردند، غربيها نيز با توجه به اينکه از جمهورى اسلامى ايران دل خوشى نداشتند زياد از معرفى پرشن گلف در رسانه هايشان خرسند نبودند، چه در ذهن و ضمير عامه مردم غرب، پرشيا سرزمين قالى هاى زيبا و پسته هاى خوشمزه و بناهاى تاريخى است و با تصويرى که رسانه هاى غربى از سرزمين بلاخيز ايران نشان مى دهند همخوانى ندارد - هر چند که خشک مغزان داخل بيش از هر چيز مايلند که غربيها با آنها هيچ کارى نداشته باشد، حالا هرگونه تصوير منفى هم که آنها دوست دارند از ايران نشان بدهند! اينکه حجم زيادى از اين تصاوير نيز با واقعيات مطبق است خود بحث ديگرى است! - بنابراين لابلاى گزارش هاى خبرى رسانه هاى غربى از واژه خليج به جاى خليج فارس استفاده مى شد، مثل اينکه يک روزنامه تورنتويى به درياچه انتاريو بگويد درياچه، خوب به جايى بر نمى خورد، يعنى که مخاطب محترم تو که ميدانى من دارم در مورد کدام خليج صحبت مى کنم، پس بگذار گزارشم را بدهم و خبرم را بخوانم و بدين ترتيب هردويمان راحت تريم! اين يک توجيه خوب براى شيطنت رسانه هاى غربى بود.

اما شيرينکارى اخير ماهنامه معتبر نشنال جئوگرافيک در گذاشتن نام خليج عربى داخل پرانتز و زير نام خليج فارس، کارى جديد و اقدامى کاملاً هدفمند بوده است. گويا قرار است از اين به بعد خليج فارس دو اسمى باشد تا بعد از يک فرصت مناسب اعراب ادعاهاى آنچنانى خود را علنى کنند. اينکه چه بايد کرد،واقعا نميدانم اما از اين نظام بى تدبير که به هر درى مى زند و به همه کس باج مى دهد تا فقط خودش را حفظ کند، انتظار معجزه نبايد داشت.

شورای سردبیری فانوس :: November 15, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/460

نظرات شما: