<اين طومارها خوب است اما … شنبه ۲۳ آبان ۸۳


پارسا صائبى

متاسفانه نقش سايت ها و وبلاگ هاى سياسى مدتى است که از نظر تبادل نظر و گفتگو و ارائه طريق کمرنگ شده و کم‌کم نقش آنها به فعاليت هاى حقوق بشرى (بويژه در زمينه جمع کردن طومار) کاسته شده است. بدون اينکه بخواهم از ارزش تلاش هاى دوستان حقوق بشرى کم کنم و يا بدون اينکه منکر گشايش هاى حقوقى اخيرى که در عرصه حقوق مادران (‌تغيير قانون حضانت) و يا لغو مجازات اعدام زير هجده سالگان - که مستقيم و غير مستقيم حاصل تلاش هاى حقوق بشرى ها است - باشم و بدون اينکه منکر تلاش هاى آنها در لغو مجازات اعدام عده اى از متهمين باشم، اين نکته را يادآورى مى کنم که اين فعاليت ها براى گشايش سياسى کافى نيست. بدون آزادى بيان، بدون بردن اينترنت به درون خانه ها، بدون ميکرودموکراسى، برقرارى ارتباط جنبش دانشجويى با بدنه مردم و به طور کلى بدون تلاش براى متقاعد کردن مردم براى به دست گرفتن سرنوشت خود و مشارکت در عرصه عمومى، فعاليت هاى اجتماعى و غيره در دراز مدت دستاوردهاى حقوق بشرى هم قابل تکيه نيست. چه با تغيير شرايط ممکن است اين دستاورد ها هم مانند دستاورد هاى محدود دوم خرداد محو و نابود شود. طومار اعتراض جمع کردن و ذکر «فلانى را آزاد کنيد» ، «ديگرى را اعدام نکنيد»، «بم را فراموش نکنيد» و «خليج فارس را حفظ کنيد» کارهاى ارزشمندى است اما به روزمرگى افتادن و در عين حال غفلت از نقاط ضعف جنبش آزادى خواهيمان و نپرداختن به آنها و دست و پنجه نرم نکردن و فراموشى صورت مسائل بسيار جدى ما را به وادى ديگرى خواهد کشاند. غفلت از تحليل و نقد و گفتگوى سياسى به دليل ناامن بودن فضاى دنياى اطلاعات مجازى، يا بى فايده ديدن آن به دليل انفعال و سرخوردگى مردم و جذابيت ناشى از موثر ديدن طومار سازى و روى آوردن صرف به فعاليت هاى طومارى و پتيشنى و حرکت هاى اعتراضى در دنياى مجازى در دراز مدت به نفع فعاليتهاى سياسى نيست. چه حريف قدرتمند و بى اخلاق هم قواعد اين بازى را به خوبى ياد گرفته و فى المثل با دستگيرى‌هاى نوبتى به کار خود ادامه مى دهد و کم‌کم اين سلاح آزاديخواهان را نيز ناکارآمد مى کند. لااقل به نظر مى رسد که بايد در هر دو سطح به فعاليت پرداخت و خصوصا از فعاليت در سطح دوم به دليل داغ بودن بحث دستگيرى ها غفلت نکرد.

شورای سردبیری فانوس :: November 13, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/463

نظرات شما: