<تسخير لانه‌هاى جاسوسى(۱) چهارشنبه ۲۰ آبان ۸۳


س.ع.دشمن شناس

وبلاگ الف،

آخرين پست:

« وارطان سخن نگفت، وارطان ستاره بود … »

بعد از چند روز سکوت، پست بعدى:

« ايول ايوله ايول، من نمى لاگم د بلاگ، اى جونم، آها دبيا.

ماشاالله،حزب الله… ماشاالله،حزب الله… »

- - - - - - - -

وبلاگ ب:

آخرين پست:

« خسرو ناقد، در تحليل مدارا از ديد عقل کانتى و تفاوت آن با آرا اسپينوزا مقاله جالبى آورده که در سمرقندستان به چاپ رسيده بود، از بخت بد هر چه گشتم لينکى نتواستم پيدا کنم.»

بعد از چند روز سکوت، پست بعدى:

« حاج مهدى منصورى يک نوحه خونده توپه توپ! لينکش هم گذاشتم همه برادرا فيض ببرن.»

- - - - - - - - - -

وبلاگ ج:

آخرين پست:

« آه پرنده کوچک من، پرهايت را به هم آغوشى کدام پرنده عاشق جا گذاشتى؟

صداى کوچکت نواى پاييز را به ترنم نشسته است … نديدى درخت پير، برگ هايش چه شد؟»

بعد از چند روز پست بعدى:

« آه اى پنجه بکس من، اگه حاجى اشاره مى کرد، اون سخنران نامرد رو که اصلا نفهميديم کى بود، آدمش مى کرديم.

تف به تو روزگار. يک مشت بچه سوسول […] واسه ما آدم شدن. بيشين بينيم بابا!‌ »

شورای سردبیری فانوس :: November 10, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/467

نظرات شما: