< چند نفر لازم است؟ سه شنبه ۱۹ آبان ۸۳


پارسا صائبى

کسى مى داند چند نفر لازم است تا تئورى هاى سعيد مرتضوى و حسين شريعتمدارى مبنى بر دست داشتن با بيگانگان و ارتباط با حلقه عنکبوتيان ثابت شود؟ چند نفر ديگر از بچه هاى وبلاگ نويس را بايد بگيرند تا به اين نتيجه برسند که بيگانگان از طريق شبکه مخوف عنکبوت با اصلاح طلبان - آن هم اصلاح طلبان کم رمق و آرام و بى‌برنامه‌اى که با کانديدا يابى سرگرمى خوبى براى خود و ديگران درست کرده‌اند- در ارتباطند؟ اگر متهم هستند چرا موارد اتهامى آنها را صريحا اعلام نمى کنند و در غير اين صورت چرا در انفرادى بازداشتگاه هاى نهادهاى موازى هستند؟ راستى چرا کسى از اصلاح طلبان حکومتى مرتبط با اين جريانات (‌از ديد کارگزاران استبداد) دستگير نميشوند؟ بالاخره حسين بازجو و دوستان او چه چيز را مى خواهند ثابت کنند؟ نسبيت عام؟ مکانيک کوانتمى؟ نظريه ابر ريسمان ها؟ آيا قرار است همه بچه هاى وبلاگ نويس داخل ايران را بگيرند تا به يک جمع‌بندى برسند؟ اگر چنين است صريحا اعلام کنند که دنبال چه چيز هستند، ما وبلاگ نويس ها بصورت قرعه کشى هر چند روز يکبار يکى را بين خودمان انتخاب مى کنيم و به نزد بازجو هاى دستگاه عدل آقا سيد على مى‌فرستيم تا آن شخص به همه گناهان نکرده اعتراف کند! شما بفرماييد براى اثبات تئورى خود به چند نفر احتياج داريد ، بقيه اش با ما! آيا اين عادلانه تر از عدل شما نيست؟

شورای سردبیری فانوس :: November 09, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/469

نظرات شما: