<تلخ شيرين! «يک خبر،يک نظر» چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۳


سيد سام الدين ضيائي

متن خبر:

امير محبيان، "تئوريسين" برجسته راست به كشف بديعى نائل آمده و در مقاله اى در شماره 11 آبان رسالت با عنوان "سه صفت رئيس جمهور آينده" متوجه شده است كه اين سه صفت عبارت است از "عقل، عقل و عقل".

محبيان با اشاره به اين نکته وضعيت كانديداهاى مختلف رياست جمهورى در طيف محافظه كار را بدون ذكر نام و مشاجرات ميان "نوآمدگان" و "بازنشستگان" مطرح كرده و ضمن رد ويژگى هاى نام برده و نيز صفاتى مانند "باعرضه" بودن رئيس جمهور آينده به عنوان معيار انتخاب مى نويسد: "اگر در برابر اين پرسش كه چه كسى بايد رييس جمهور شود قرار گرفتيم؟ شايسته است بر سه صفت رييس جمهور آينده بيش از همه پاى فشاريم. عقل؛ عقل و باز هم عقل. زيرا اگر عقل به درستى در رفتار سياسى فعليت يابد، همه منافع ديگر براى ايران اسلامى محقق خواهد شد."

احتمال مى رود تاكيد سه قبضه بر "عقل" به عنوان ويژگى رئيس جمهور آينده به نوعى پاسخى است به تاكيد "دبير كميته سياسى جبهه پيروان خط امام و رهبرى" كه پريروز گفت: مردم مى خواهند" دولت حزب الله" امور اجرايى كشور را برعهده بگيرد."

يک نظر:

ابو العلا معري مردم را به دو دسته تقسيم مي کند. آنان که دين دارند و عقل ندارند. و آنها که عقل دارند و دين ندارند!

سید سام الدین ضیائی :: November 03, 2004 :: طنز

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/484

نظرات شما: