<مرد تاريخ معاصر سه شنبه ۲۸ مرداد ۸۲


پ. صائبى

«سرباز فداکار وطن» لقبى بود که دکتر مصدق به خاطر رشادت هاى مکى در مجلس به او داد و بعدا زيگزاگ رفتن هاى مکى و دشمنى هاى او با نهضت ملى باعث شد که ايشان نزد طرفداران باقيمانده دکتر به «سرباز خطاکار وطن» شناخته شود.

حسين مکى البته عاقبت بخير نشد و در اواخر عمر با حضور در دستگاه لاريجانى و برنامه هاى تاريخ معاصر به تحريف تاريخ نهضت ملى شدن نفت در جهت تحبيب قلوب موتلفه و دوستان انگلوفيل پرداخت و لا اقل خوشنامى براى خود نخريد. ليکن اين نکته جالب توجه است که اگر اين روزها به قطعه هنرمندان در بهشت زهرا گذرى نماييد ، قبرى را خواهيد يافت که بر روى آن به درشتى حک شده است: «سرباز فداکار وطن» .

در پنجاهمين سال سرنگونى حکومت ملى و مردمى « پير محمد احمد آبادى » ، ياد و خاطره و آرمان هاى دکتر محمد مصدق را - « شير آهنکوه مردى » که به حق بايد ايشان را مرد تاريخ معاصر ناميد - گرامى مى داريم.

شورای سردبیری فانوس :: August 19, 2003 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1240

نظرات شما: