<مصوبه ى مجلس شوراي اسلامى در خصوص تامين امنيت اجتماعى یکشنبه ۲۶ مرداد ۸۲

بهاره اميدى


اين ماجرا تقريبا بدون شرح است. کافى است نگاهى به لينک زير بياندازيد.

البته براي ما چيز تازه اى در اين طرح نيست. فقط جالب است که يک جاى رسمى در جمهورى اسلامى مجبور است در قالب طرحى که از قبل معلوم است مخالف شرع بد بخت است تاريخ نگارى کند و بگويد که در حملات به تجمع ها

و مراسم مشابه چه کسانى شرکت ميکنند و از چه روش هايى استفاده ميکنند.
http://mellat.majlis.ir/tarhha%20va%20lavayeh.htm/601-700/676.htm

شورای سردبیری فانوس :: August 17, 2003 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1242

نظرات شما: