<نگاه: صلح (آلبرت اینشتین) پنجشنبه ۳۱ شهریور ۸۴

باید حاضر و آماده باشیم که همان فداکاری‌های قهرمانانه‌ای را که بدون هیچ گِله‌ای در جنگ انجام می‌دهیم، به‌خاطر صلح انجام دهیم. هیچ وظیفه‌ای از این مهم‌تر و نزدیک‌تر به قلب من نیست.
آلبرت اینشتین
* پانوشت:
ترجمه‌‌ی خسرو ناقد:
ما امروز به همان اندازه که برای جنگ ایثار و ازخودگذشتگی نشان دادیم، باید در راه صلح نیز آمادهء فداکاری باشیم. هیچ چیز برای من مهمتر از مسألهء صلح نیست. جز اين، هر آنچه می گويم و هر آنچه انجام می دهم، قادر به تغییر ساخت جهان نیست. اما شاید ندای من بتواند در خدمت امری بزرگ قرار گیرد؛ ندایی که اتحاد انسان ها و صلح در جهان را فریاد می زند.

برای خواندن ترجمه کامل این گفتار از آلبرت اینشتین ندای صلح‌طلبی ترجمه خسرو ناقد را ببینید. با تشکر از دوستی که در کامنت‌ها به این ترجمه خوب اشاره کردند.


"We must be prepared to make heroic sacrifices for the cause of peace that we make ungrudgingly for the cause of war. There is no task that is more important or closer to my heart."
Albert Einstein


[De][UK][Ca]

آلیوس :: September 22, 2005 :: بی‌خشونت

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1304

مطالب دیگر در زمینه بی‌خشونت

نگاه (گاندی) - نگاشته شده در جمعه ۲۵ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
نگاه (آدین بالو) - نگاشته شده در چهارشنبه ۲۳ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
نگاه: (تئودور روژاک) - نگاشته شده در سه شنبه ۸ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
نگاه - نگاشته شده در جمعه ۴ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
نگاه - نگاشته شده در دوشنبه ۳۱ مرداد ۸۴ به قلم:: آلیوس

نظرات شما:

به نظرم اين ترجمه از ترجمه تو قشنگتره: «ما امروز به همان اندازه كه براى جنگ ايثار و ازخودگذشتگى نشان داديم، بايد در راه صلح نيز آمادهء فداكارى باشيم. هيچ چيز براى من مهمتر از مسئله صلح نيست. جز اين، هر آنچه مى گويم و هر آنچه انجام مى دهم، قادر به تغيير ساخت جهان نيست. اما شايد نداى من بتواند در خدمت امرى بزرگ قرار گيرد؛ ندايى كه اتحاد انسان ها و صلح در جهان را فرياد مى زند».
منبع: naghed.net

نوشته شده توسط : خلیل در روز ۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۸ صبح

Remember personal info?