<خداى متشخص (۱) شنبه ۱ بهمن ۸۴

در مطلب قبلى خداى اسلام را به عنوان فعال ما يشاء و البته لاابالى معرفى کرديم. قدرت مطلقه خدا را که پذيرفتيم فراتر از منطق نيست (اشعرى‌ها اين‌را هم قبول ندارند) در طبيعت، با «تقدير» توجيه نموديم. قبل از ادامه بحث ضمن تکرار اين‌که در اين‌جا بحث بر سر اثبات وجود خدا نيست و تنها سعى دارم خداى دين‌هاى ابراهيمى و به‌خصوص اسلام را بررسى کنم؛ اجازه دهيد چند نکته را بر مبناى يادداشت‌هاى دوستان بر مطلب قبلى ياد‌آورى کنم:

۱. قبول دارم که قانون علمى نداريم و چيزى که داريم نظريه است؛ از اين‌رو به‌تر است مدعاى مطلب قبلى را اين‌گونه بيان کنم که «نظريه‌هاى علمى» و «تقدير» دو نحوه مختلف تبيين پديدارهاى طبيعى هستند؛ با اين تفاوت که دومى سر‌راست‌تر و ساده‌تر است، گرچه مثل اولى از توانايى پيش‌گويى برخوردار نيست (!)

۲. «عليت» مفهومى پيشينى و ابطال‌ناپذير است و آن‌چه به‌طور پسينى مى‌توان گفت اين‌که پديده‌ها (ى به‌ظاهر) علت و معلول از تقارن و توالى برخوردار هستند. نظريه علمى بر مبناى اين تقارن و توالى به پيش‌بينى پديده‌ها مى‌پردازد و اگر اين پيش‌بينى اشتباه از آب در آمد، آن‌گاه باطل خواهد شد. اما در تبيين مبتنى بر «تقدير» براى اين‌که پيش‌بينى‌هاى ما درست باشد، ناچاريم آن‌را ناشى از اراده يکتايى بدانيم. مگر اين‌که مثل رومى‌ها و يونانى‌ها به خداهاى چندگانه اعتقاد داشته باشيم که هر کدام بر حوزه خاص خود نظارت مى‌کنند. در اين صورت هيچ‌کدام از قدرت بى‌نهايت برخوردار نيستند.

۳. تقدير دست خدا را در طبيعت باز مى‌گذارد، بنابر اين دعاى صوفى مستجاب الدعوه يا معجزه پيامبران را پذيرفتنى مى‌کند. با نظريه‌هاى علمى دعا و معجزه قابل دفاع نيستند (همين مورد باعث انکار عليت توسط اشعرى‌ها شده است)

بياييم از همين دعا شروع کنيم. گرچه تصور ابتدايى از دعا درخواست از خداست، اما دعا نه تنها در شيعه و اسلام که در دين مسيح و يهود هم بيشتر به گفتگوى عاشق و معشوق يا دست‌کم دو دوست مى‌ماند تا درخواست صرف! علاوه بر اين کتاب‌هاى آسمانى پر است از گزارش‌هاى مربوط به گفتگوهاى خدا با فرشتگان و شيطان و پيامبران. تو گويى خدا هم انسانى است که مثل ما سخن مى‌گويد و مى‌شنود. حتا در دعاى مبتنى بر درخواست هم انگار کسى از کسى ديگر کمک مى‌خواهد! خدا در سنت ابراهيمى با تصويرى از يک فرد بشرى عظمت يافته معرفى مى‌شود، گرچه با عظمتى وراى تصور‌! خدايى که مثل ما اراده مى‌کند، مثل ما حرف مى‌زند، دوست مى‌دارد و عصبانى مى‌شود. پس تفاوتش با ما چيست؟ قدرتش بسيار بيشتر از ماست، خيلى زياد: بى‌نهايت (!)

دين به اين تشخص احتياج دارد، وگرنه جايى براى دعا و مناجات و ديگر مناسکش نمى‌ماند. از اين گذشته برداشت کلاسيک از وحى به عنوان گفتار يا نوشتار خدا بى‌اعتبار مى‌شود. از طرفى قرآن مى‌گويد ليس کمثله شيء، پس چگونه است که او را متشخص يا شخص‌وار (مثل شخص) مى‌دانيم؟! آيا مى‌توان آن‌را با دوگانگى کانتى توضيح داد: تشخص را ما به خدا مى‌دهيم: خداى نومن و به عنوان مثال وجود لا بشرط مقسمى عارفان بدون تشخص است ولى خداى فنومن داراى تشخص است. يا برعکس، تشخص ما از طرف خداست،همان‌طور که مى‌گويد من از روح خود در گل انسان دميدم؟!نيما قديمى :: January 21, 2006 :: انديشه

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1401

مطالب دیگر در زمینه انديشه

احمدى نژاد و مهدويت - نگاشته شده در یکشنبه ۲۹ آبان ۸۴ به قلم:: نيما قديمى
تکه‌اى از آن آيينه شکسته - نگاشته شده در شنبه ۱۴ آبان ۸۴ به قلم:: پارسا صائبى
نگاه (هانا آرندت) - نگاشته شده در دوشنبه ۱۴ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
عشق، ايمان و ولايت - نگاشته شده در پنجشنبه ۱۰ شهریور ۸۴ به قلم:: نيما قديمى
ایمان خطرآفرین است (3) - نگاشته شده در چهارشنبه ۹ شهریور ۸۴ به قلم:: لرد کاوی

نظرات شما:

http://www.20six.co.uk/fJCe-angelas-bedroom-bondage/ - fJCe angelas bedroom bondage http://www.20six.co.uk/fJCe-angelas-bedroom-bondage/
http://www.20six.co.uk/bWdn-super-cumshots/ - bWdn super cumshots http://www.20six.co.uk/bWdn-super-cumshots/
http://www.20six.co.uk/dZhG-amateur-cumshot-blowjob-movies/ - dZhG amateur cumshot blowjob movies http://www.20six.co.uk/dZhG-amateur-cumshot-blowjob-movies/
http://www.20six.co.uk/DrIm-free-asian-pussy/ - DrIm free asian pussy http://www.20six.co.uk/DrIm-free-asian-pussy/
http://www.20six.co.uk/Mbxg-skirt-fetish/ - Mbxg skirt fetish http://www.20six.co.uk/Mbxg-skirt-fetish/
http://www.20six.co.uk/tJec-indian-cum-shots/ - tJec indian cum shots http://www.20six.co.uk/tJec-indian-cum-shots/
http://www.20six.co.uk/BWXA-bdsm-toons/ - BWXA bdsm toons http://www.20six.co.uk/BWXA-bdsm-toons/
http://www.20six.co.uk/FMQi-fat-mature-women-pictures/ - FMQi fat mature women pictures http://www.20six.co.uk/FMQi-fat-mature-women-pictures/
http://www.20six.co.uk/IGHz-bdsm-nipple-torture/ - IGHz bdsm nipple torture http://www.20six.co.uk/IGHz-bdsm-nipple-torture/
http://www.20six.co.uk/FYlQ-free-japanese-nude-teen-schoolgirls/ - FYlQ free japanese nude teen schoolgirls http://www.20six.co.uk/FYlQ-free-japanese-nude-teen-schoolgirls/
http://www.20six.co.uk/ZPoh-art-bdsm-drawing-torture/ - ZPoh art bdsm drawing torture http://www.20six.co.uk/ZPoh-art-bdsm-drawing-torture/
http://www.20six.co.uk/LMNo-group-cumshot/ - LMNo group cumshot http://www.20six.co.uk/LMNo-group-cumshot/
http://www.20six.co.uk/ENTM-blowjob-cumshot-vidio-gallery/ - ENTM blowjob cumshot vidio gallery http://www.20six.co.uk/ENTM-blowjob-cumshot-vidio-gallery/
http://www.20six.co.uk/voOV-free-movies-of-hard-cumshots/ - voOV free movies of hard cumshots http://www.20six.co.uk/voOV-free-movies-of-hard-cumshots/
http://www.20six.co.uk/Bwpc-free-asian-sex-movie-previews/ - Bwpc free asian sex movie previews http://www.20six.co.uk/Bwpc-free-asian-sex-movie-previews/
http://www.20six.co.uk/zwZe-cumshot-facials/ - zwZe cumshot facials http://www.20six.co.uk/zwZe-cumshot-facials/
http://www.20six.co.uk/Bgoy-asians-and-sex/ - Bgoy asians and sex http://www.20six.co.uk/Bgoy-asians-and-sex/
http://www.20six.co.uk/yYIV-shoe-fetish/ - yYIV shoe fetish http://www.20six.co.uk/yYIV-shoe-fetish/
http://www.20six.co.uk/coVN-free-cumshot-picts/ - coVN free cumshot picts http://www.20six.co.uk/coVN-free-cumshot-picts/
http://www.20six.co.uk/KvLx-people-bdsm/ - KvLx people bdsm http://www.20six.co.uk/KvLx-people-bdsm/
http://www.20six.co.uk/BRvo-free-cumshot-vids/ - BRvo free cumshot vids http://www.20six.co.uk/BRvo-free-cumshot-vids/
http://www.20six.co.uk/hUKw-beastiality-cum-shots/ - hUKw beastiality cum shots http://www.20six.co.uk/hUKw-beastiality-cum-shots/
http://www.20six.co.uk/zjOo-all-free-cumshot-movies/ - zjOo all free cumshot movies http://www.20six.co.uk/zjOo-all-free-cumshot-movies/
http://www.20six.co.uk/IJue-free-bdsm-thumbnails/ - IJue free bdsm thumbnails http://www.20six.co.uk/IJue-free-bdsm-thumbnails/
http://www.20six.co.uk/YifQ-free-thumbnails-of-cumshots-and-fucking/ - YifQ free thumbnails of cumshots and fucking http://www.20six.co.uk/YifQ-free-thumbnails-of-cumshots-and-fucking/
http://www.20six.co.uk/cOPk-fetish-escort/ - cOPk fetish escort http://www.20six.co.uk/cOPk-fetish-escort/
http://www.20six.co.uk/RbZE-pornstar-cumshots/ - RbZE pornstar cumshots http://www.20six.co.uk/RbZE-pornstar-cumshots/
http://www.20six.co.uk/ALfJ-bdsm-free-erotic-stories/ - ALfJ bdsm free erotic stories http://www.20six.co.uk/ALfJ-bdsm-free-erotic-stories/
http://www.20six.co.uk/CbOp-daily-free-mature-fuck-video-clips/ - CbOp daily free mature fuck video clips http://www.20six.co.uk/CbOp-daily-free-mature-fuck-video-clips/
http://www.20six.co.uk/DXWO-facial-cum-shots-blow-job/ - DXWO facial cum shots blow job http://www.20six.co.uk/DXWO-facial-cum-shots-blow-job/
http://www.20six.co.uk/GsKD-bondage-sm/ - GsKD bondage sm http://www.20six.co.uk/GsKD-bondage-sm/
WBR lJVfrDMkpCZawWcYA

نوشته شده توسط : qaGdyKeLfI در روز ۸ بهمن ۱۳۸۴، ۴:۰۴ صبح